Nếu bạn ăn uống quá nhanh hay không nhai kỹ có thể gây khó nuốt. Song chứng khó nuốt cũng bắt gặp ở những người có bệnh lý liên quan tai mũi họng như hẹp thực quản, ung thư thực quản, polyp dây thanh… hoặc liên quan đến vấn đề tâm lý. Nếu triệu chứng khó nuốt xảy ra lặp lại và kéo dài, có thể là cảnh báo về vấn đề sức khỏe.