Đau họng mất tiếng là một hiện tượng phản ánh vấn đề sức khỏe của bạn. Hiện tượng này cũng gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống vì nó làm mất đi khả năng giao tiếp, nói chuyện. Đặc biệt với những người có công việc cần phải sử dụng giọng nói nhiều như giáo viên, ca sĩ thì lại càng cần được quan tâm đúng cách.