Trẻ bị nhiệt miệng khá phổ biến và thường tái đi tái lại nhiều lần. Điều này khiến cho bé trở nên khó chịu, quấy khóc, bố mẹ cũng vô cùng lo lắng. Và đây là một số biện pháp có thể áp dụng khi trẻ bị nhiệt miệng để giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn và nhanh khỏi.