Dược Sao Mai cần tuyển dụng gấp 6 QL TDV, 27 TDV ETC phụ trách bệnh viện và phòng khám tại khu vực Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh nhằm mở rộng thị trường cho nhóm Tai mũi họng, Nhi khoa.